Easyvation karakteristike

Easyvation je sistem koji se sastoji od kalendara i knjige rezervacija, upravljanje pacijentima i osobljem, rezervacije više usluga od jednom, izvještaja, odmori i slobodni dani za osoblje, fakture i uplate pacijenata za usluge, video pozivi, ocjene pacijenata i mobilnih aplikacija za vlasnike organizacija i za zaspolene. Sve je ukobinovano u jedno skalabilno softwersko riješenje.

Kalendar rezervacija

Kalendar i knjiga rezervacija

Lako nosite i pristupite svojoj knjizi narudžbi bilo gdje i bilo kada uz mogućnost kreiranja novog termina za postojećeg ili novog pacijenta.

Na taj način možete unaprijed planirati svoj radni dan za sebe i svoje zaposlene, a sistem će obavijestiti pacijente da ne zaborave doći u vaše prostorije na rezervirani termin.

Rezervacija više usluga odjednom

Dodajte višestruke rezervacije različitih termina za novog ili postojećeg pacijenta u nekoliko klikova.

Prilikom dodavanja rezervacije možete definirati početak i trajanje termina, kao i zaposlenika koji će raditi sa pacijentom. A pacijent može biti vaš postojeći ili novi pacijent.

Nova rezervacija

Upravljanje pacijentima i osobljem

Upravljajte svojim radnim vremenom i pauzama na jednostavan način putem ove aplikacije. Na ovaj način možete kontrolisati nove rezervacije, ali se rezervacije mogu definisati i van radnog vremena ako je potrebno, kao i preklapanje sa postojećim datumom, ako to poslovanje dozvoljava.

Nema problema, oba tipa mogu dobiti rezervaciju za nove ili postojeće pacijente. I možete vidjeti sve termine za sve svoje pacijente na jednom mjestu.

Izvještaji i pregledi ocjena i komentara pacijenata

Izvještaji pokazuju stanje vašeg poslovanja, zaradu po zaposlenom i vrijeme. Na ovaj način možete lako i brzo pratiti poslovanje vaše ustanove.

Ocjene i komentari pacijenata mogu vam pomoći da poboljšate uslugu i osjećaj za nove i postojeće pacijente.

Odmor osoblja i radni dani

Sistem je prilagođen za rad sa smjenama, ali može i bez njega. Recimo da vaše osoblje radi prvu smjenu jednu sedmicu i drugu smjenu naredne sedmice ili uvijek rade u isto vrijeme ili nemaju fiksno radno vrijeme, nema problema. Sistem to može podržati!

Svako osoblje ima pravo na slobodne dane, a možete ih unijeti kroz aplikaciju i kategorizirati na godišnja, službena putovanja i slično. prema vašim potrebama.

Računi i plaćanja pacijenata

Da li želite da pravite fakture za svoje pacijente i vodite evidenciju kada je koji pacijent platio i koliko je plaćeno za koji pregled? Nema problema, svaka rezervacija može dobiti svoju fakturu i dodati dodatne usluge koje nisu rezervisane i pratiti kada i kako vam je pacijent platio za pružene usluge.

Mobilne aplikacije za osoblje i vlasnike klinika

Mobilne aplikacije za zaposlene i vlasnike institucija omogućavaju da Vaše poslovanje bude na dlanu i dostupno u svakom trenutku.

U aplikaciji za vlasnike imate uvid u poslovanje vaše organizacije. Lista smjena, usluga, rezervacija, planiranje slobodnih dana zaposlenih i mnogo još opcija.

U aplikaciji za zaposlene imate uvid u vaše rezervacije i pacijente, kao i recenzije i šihtericu. Asistenti mogu da unose nove i mjenjaju postojeće rezervacije.

Video pozivi

U nekim su slučajevima video pozivi najkorisniji kada trebate obaviti brzi pregled ili se sastati sa svojim timom kako biste s njima podijelili neke važne informacije.

Prilikom dodavanja kreiranja video linka, osobe koje su učenici će dobiti email sa pristupnim podacima a vi kao kreator video poziva određujete ko će biti uključen, u koje vrijeme, a možete da uključite i osobe koje nisu dio vašeg tima ili klijenata, kako bi obavili intervju ili konsultacije.